Поиск по сайту
Locations of visitors to this page

13. "Поп и крестьянин"


Венгерский вариант

A pap és a paraszt

A pap és a paraszt elmentek a bíróságra. A pap misét tartott a templomban: „Aki a házából az utolsó dolgot is odaadja valakinek, annak az Isten a kilencszeresét fizeti ki”.

És megjött az ősz. A pap elment a paraszthoz tehenet kérni. A paraszt odaadta az utolsó tehenét. A pap télen ellátta a paraszt tehenét.

És megjött a tavasz. A pap elengedte legelni saját nyolc tehenét, a pap tehene a kilencedik volt. És megjött az este. A paraszt tehene saját házához ment. A pap tehenei követték őt. A pap otthon várja a teheneit. Nem jönnek. Elment a paraszthoz, látja, ott vannak a jószágok. „Eljöttem visszahajtani a teheneimet,” – mondja a pap. „Nem adom oda. Azt mondtad a templomban, hogy aki odaadja valakinek az utolsót, annak az Isten a kilencszeresét küldi”, – mondja a paraszt.

Ezek után a pap bírósághoz fordult. A paraszt és a pap elmentek a bíróhoz. „Hogy is történtek az események?” – kérdezték a bíróságon. A parasztember elmesélte. A bíróság úgy döntött, hogy a parasztnak igaza van. A papnak nincs joga visszakapni a teheneit. A pap ezzel nem volt elégedett. Egy új bírósághoz fordult. A bíró három találós kérdést adott mind a kettőjüknek. „Mi a legzsírosabb?” – volt az első kérdés.

„A disznóim mindennél zsírosabbak”, – mondja a pap. „Nem a disznód, hanem a földed a legzsírosabb. Ő mindenkit etet és itat. A disznódat is megetette”. A második találós kérdés: „Mi a leggyorsabb?” „Az én hatéves csikóm a leggyorsabb, mindennél gyorsabb” – mondja a pap. „Nem a csikód a leggyorsabb, hanem a gondolat. Én itt vagyok, de a gondolatom Amerikában van!” És a harmadik kérdés: „Mi a legszebb?” „Az én feleségem a legszebb,” – mondja a pap. „Nem a feleséged a legszebb, hanem a nap. Ő az egész földet melegíti és neki köszönhetően nő minden” – válaszol a parasztember.

Így a tehenek a parasztnál maradtak. A pap nem kapta őket vissza.